สินค้าแนะนำ

เหล็กเส้น

บาท

รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียดเหล็กเส้นที่ต้องการผ่านช่องทางติดต่อของบริษัท

เช่น

ขนาดเหล็กเส้นที่ต้องการ

ปริมาณเหล็กเส้นที่ต้องการ

รายละเอียด

เนื่องจากเหล็กเส้นนั้นมีหลายขนาด

รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียดความต้องการผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทได้ทันที

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วรบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียดความต้องการเช่น

ขนาดของเหล็กเส้นที่ลูกค้าต้องการ

และ

จำนวนเหล็กเส้นที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าสามารถดูผลงาน/ติดตามผลงานการส่งสินค้าของเราได้ผ่านทาง

https://www.facebook.com/ChalieoKanChang

หากลูกค้าสงสัยประการใด

สามารถกดสอบถามเบื้องต้นผ่านทางช่องสนทนาด้านขวาหน้าจอได้ทันที

คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในรถเข็น:

X